CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAPHARMA
Chăm sóc sức khỏe vàng!
Hotline: 0973 884 315
HỌP TỔNG KẾT 2021 & KẾ HOẠCH 2022

Sáng ngày 01/03/2022, Công ty Cổ Phần Quốc Tế Nosapharma đã tổ chức Cuộc Họp Tổng Kết 2021 & Kế hoạch 2022 tại hội trường Nhà Hàng Kalina Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự cuộc họp có Ban lãnh đạo Công ty, cùng toàn thể CBNV Công ty Dược Phẩm Nosa

Buổi họp đã thông qua các nội dung chính như sau:

Báo cáo kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2021

Dự báo về thị trường, thị phần cho năm 2022

Tầm nhìn chiến lược của Công ty 2022-2025

Công bố kế hoạch bán hàng & kế hoạch kinh doanh năm 2022

Công bố kế hoạch thưởng năm 2021.

Năm 2021, Công ty Dược Phẩm Nosa đã nỗ lực không ngừng và đạt được những thành công nhất định. Đây là những kết quả đáng tự hào, khích lệ tinh thần và củng cố niềm tin của nhân viên với sự phát triển bền vững của Công ty.

Tại cuộc họp, Ông Lê Văn Việt –Giám đốc điều hành công ty, đã báo cáo kết quả bán hàng năm 2021 của Công ty, ..............................